image002

הראל עבודי: "ביקור צועני בגיא אוני!"

תערוכת ציורים מאת האמנית הראל עבודי הכוללת 35 עבודות מוצגת כעת בראש פינה בבית הקפה ג'עוני הסמוך לסינמטק. כמו כן מוצגת תערוכה גם במבואה של המתנ"ס