פיטר1

ביקור משפחת גולדווסר מפאלם ביץ'

ביקור של משפחת גולדווסר מפאלם ביץ' שהינו ביקור בת מצווה הניב בין השאר חוויה של מפגש עם אמנים בראש פינה. אחר סיור בגלריות פגשה המשפחה את רונצבי טרוטוש שאתגר אותם במשחקי חשיבה שהוא בונה מחמר. הם שיחקו בחלקים וניסו לפתרם, ואחד המבקרים מפ"ב אף הצליח לפתור את אתגר הפירמידה! הביקור השני אצל פיטר משירת העץ עורר את ההקשבה למוסיקה שכלי הנגינה המיוחדים מפיקים ואת סקרנותם לבניית הכלים.